פרטיות ואבטחה

הצהרת הפרטיות של אתר ניו באלאנס

משתמשים יקרים, בהצהרת פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניכם איזה שימוש נעשה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם במידע המתקבל מכם באמצעות האתר.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את הצהרת פרטיות זו ובמידה שאינכם מסכימים לתוכנה ומקבלים אותו במלואו – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
לשון הצהרת פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

על איזה מידע מדובר?

מדובר על כל המידע המתקבל מכם באמצעות גלישתכם באתר. יחד עם זאת, חשוב להפריד בין מידע שהינו הפרטים האישיים שלכם, היינו אותם פרטים אותם הנכם מתבקשים להזין באתר בעת ההרשמה לאתר כדוגמת: השם המלא שלכם, כתובת האי-מייל שלכם, תאריך הלידה שלכם וכדומה ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל מכם, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלכם, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנכם בדרך כלל מתעניינים שעה שאתם משתמשים באתר וכדומה ("המידע האחר"), כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי מנהלי האתר אינו כולל את הפרטים האישיים שלכם.

בטיחות ושמירת סודיות

מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלכם ולשמור על סודיותם. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותכם וסודיות הפרטים האישיים שלכם ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלכם לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתכם. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר הנכם בוחרים סיסמא אישית באמצעותה הנכם רשאים להיכנס ל"חשבון"/ל"מרחב האישי" שלכם, ובין היתר גם להיחשף לפרטים האישיים שלכם. כמפורט בתנאי השימוש, עליכם לשמור בסוד סיסמא זו ולא להעבירה לאף אחד אחר וכן לא לאפשר לאף אחד אחר לעשות שימוש ב"חשבון"/ב"מרחב האישי" שלכם.
יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או ל"חשבונכם/המרחב האישי שלכם".
על אף האמור, יצויין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלכם ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחוייבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

פרטיות ואבטחה

הצהרת הפרטיות של אתר ניו באלאנס

משתמשים יקרים, בהצהרת פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניכם איזה שימוש נעשה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם במידע המתקבל מכם באמצעות האתר.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את הצהרת פרטיות זו ובמידה שאינכם מסכימים לתוכנה ומקבלים אותו במלואו – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
לשון הצהרת פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

על איזה מידע מדובר?

מדובר על כל המידע המתקבל מכם באמצעות גלישתכם באתר. יחד עם זאת, חשוב להפריד בין מידע שהינו הפרטים האישיים שלכם, היינו אותם פרטים אותם הנכם מתבקשים להזין באתר בעת ההרשמה לאתר כדוגמת: השם המלא שלכם, כתובת האי-מייל שלכם, תאריך הלידה שלכם וכדומה ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל מכם, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלכם, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנכם בדרך כלל מתעניינים שעה שאתם משתמשים באתר וכדומה ("המידע האחר"), כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי מנהלי האתר אינו כולל את הפרטים האישיים שלכם.

בטיחות ושמירת סודיות

מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלכם ולשמור על סודיותם. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותכם וסודיות הפרטים האישיים שלכם ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלכם לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתכם. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר הנכם בוחרים סיסמא אישית באמצעותה הנכם רשאים להיכנס ל"חשבון"/ל"מרחב האישי" שלכם, ובין היתר גם להיחשף לפרטים האישיים שלכם. כמפורט בתנאי השימוש, עליכם לשמור בסוד סיסמא זו ולא להעבירה לאף אחד אחר וכן לא לאפשר לאף אחד אחר לעשות שימוש ב"חשבון"/ב"מרחב האישי" שלכם.
יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או ל"חשבונכם/המרחב האישי שלכם".
על אף האמור, יצויין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלכם ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחוייבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.